วัดบ้านเหล่าหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านเหล่าหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่าหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.76
longitude :  103.31
รายละเอียด :  วัดบ้านเหล่าหลวง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :482