วัดพุทธคยาดอนธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุทธคยาดอนธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.75
longitude :  103.35
รายละเอียด :  บ้านวังทอง
การเดินทาง :  รถยนต์/จักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :506