ฝายท่ามะนาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายท่ามะนาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกำแมด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.73
longitude :  103.29
รายละเอียด :  บ้านกำแมด
การเดินทาง :  รถยนต์/รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :196