ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านกำแมด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.74
longitude :  103.28
รายละเอียด :  บ้านกำแมด ต.วังทอง อ.บ้านดุง
การเดินทาง :  รถยนต์/รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :408