หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำลองชนเผ่าไทลื้อ
ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำลองชนเผ่าไทลื้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำลองชนเผ่าไทลื้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเดื่อ ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่าไทลื้อ
การเดินทาง :  ถนนสายน่าน - ทุ่งช้าง

จำนวนผู้เข้าชม :554