พระนางศรีสระเกศ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระนางศรีสระเกศ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระนางศรีสระเกศ ซึ่งปรากฏชื่อในตำนานเมืองศรีสะเกษ ว่าเป็นธิดาพญาขอม โดยพระนางเป็นผู้นำในการสร้างเมืองศรีสะเกษมาแต่ครั้งสมัยขอมโบราณ รูปพระนางศรีในอิริยาบถกำลังสระผม(เกศ) สอดคล้องกับเนื้อความตอนหนึ่งในตำนานว่า พระนางได้ลงสรงน้ำและสระผมในสระกำแพง ซึ่งเป็นบารายหรือสระน้ำประจำปราสาทสระกำแพงใหญ่และปราสาทสระกำแพงน้อย อันเป็นที่มาของชื่อเมืองว่า ?ศรีสระเกศ? ในอดีต หรือ ?จังหวัดศรีสะเกษ? ในปัจจุบัน
การเดินทาง :  ใกล้กับสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ บริเวณวงเวียนแม่ศรีสระเกศ

จำนวนผู้เข้าชม :940