หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > เมืองศรีสะเกษ > เทวสถานวิหารแปดเซียนเก๊กเยี่ยงไท้ (มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน)
เทวสถานวิหารแปดเซียนเก๊กเยี่ยงไท้ (มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เทวสถานวิหารแปดเซียนเก๊กเยี่ยงไท้ (มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทวสถานที่ประดิษฐานองค์โป๊ยเซียนโจวซือ และองค์เทพเจ้าต่างๆ พร้อมโรงเจเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษและผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการะ กราบไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
การเดินทาง :  เลขที่ 8 ถนน ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ตำบล หนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :1000