วัดป่าศรีสำราญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าศรีสำราญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อเขา และหลวงพ่อสามพี่น้อง พระพุทธรูปที่นำมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยหลวงพ่อนิล และหลวงปู่บุญยัง เป็นพระพุทธรูปที่ชาวศรีสะเกษเคารพและกราบไหว้ขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ วัดป่าศรีสำราญได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
การเดินทาง :  ใกล้โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม :609