วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระอารามหลวง ตั้งชื่อตามชื่อบ้านเจียงอี มีความหมายว่า ช้างป่วย เป็นภาษาส่วย ช้างดังกล่าวเป็นช้างมงคลของราชอาณาจักรอยุธยา ที่ทหารเอกสองพี่น้องมาตามจับคืนไป เมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๒ แล้วช้างมงคลป่วยมาพักให้หายป่วยที่บริเวณบ้านเจียงอีแห่งนี้ วัดเจียงอี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ยกเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๔ ในวัดเจียงอี มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระวิหาร เป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ
การเดินทาง :  ใกล้กับโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

จำนวนผู้เข้าชม :721