เขื่อนลำนางรอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนลำนางรอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทัศนียภาพทะเลสาบเหนือเขื่อนกว้างใหญ่ สวยงาม มีหาดทรายเทียมให้ลงเล่นน้ำ ซุ้มนั่งชมทิวทัศน์ริมหาด และเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งมีร้านอาหารหลายร้าน ทั้งปลาสดจากเขื่อน และอาหารพื้นเมืองของอีสาน
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 348 เข้าตัวอำเภอโนนดินแดง ถนนละหานทราย-ตาพระยา มุ่งหน้าไปอำเภอตาพระยา เลี้ยวซ้ายก่อนถึงอนุสาวรีย์เราสู้

จำนวนผู้เข้าชม :72