วัดคีรีโสภณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคีรีโสภณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ซอย 26 สายเอก หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.84
longitude :  101.04
รายละเอียด :  พระพุทธไสยาสน์รัศมี มีขนาดความยาว 27 วา 2 ศอก มีองค์เทพ ทั้ง 7 ล้อมรอบองค์พระอยู่บนยอดเขา ชาวบ้านนิยมมาสักการะบูชาและขอพร โดยจะทำการบวงสรวงและจัดประเพณีตักบาตรพันธุ์ปลาเป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถโดยสารมาลงบริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักฯ และต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แต่เพื่อความสะดวกควรนำรถมาเอง

จำนวนผู้เข้าชม :454