วัดภูดานฮัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูดานฮัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :243