หน้าแรก > ภาคกลาง > ราชบุรี > โพธาราม > ฟาร์มโคนม (P.R. ฟาร์ม)
ฟาร์มโคนม (P.R. ฟาร์ม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มโคนม (P.R. ฟาร์ม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  39/1 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  39/1 ม.4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
การเดินทาง :  รถตู้กรุงเทพ - ราชบุรี รถตู้กรุงเทพ - โพธาราม รถตู้กรุงเทพ - สมุทรสงคราม รถตู้กรุงเทพ - จอมบึง รถประจำทาง ปอ.1 กรุงเทพ - โพธาราม รถประจำทาง ปอ.1 กรุงเทพ - ราชบุรี รถประจำทาง ปอ.2 กรุงเทพ - ราชบุรี รถประจำทาง ปอ.2 กรุงเทพ - ดำเนิน รถประจำทาง ราชบุรี - กาญจนบุรี รถประจำทางเล็ก ราชบุรี - บ้านโป่ง

จำนวนผู้เข้าชม :508