หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > หนองหาน > พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพธิ์ศรีใน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพธิ์ศรีใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพธิ์ศรีใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ต.บ้านเชียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.40
longitude :  103.23
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรการทำงานของกรมศิลปากรในการขุดค้นโบราณวัตถุและเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย เป็นหลุมขุดค้นวัตถุโบราณขนาดใหญ่ มีการแสดงถึงการฝังศพของคนบ้านเชียง เครื่องมือเครื่องใช้คนบ้านเชียงสมัยก่อนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานของกรมศิลปากร
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :334