บ้านไทพวน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านไทพวน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.บ้านเชียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.40
longitude :  103.23
รายละเอียด :  บ้านไทพวนรับเสด็จ ฯ เดิมเป็นบ้านของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ ชาวบ้านเชียง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ กรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นบริเวณบ้านและเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทำงานของนักโบราณคดีพร้อมกับเสด็จขึ้นชมเรือนไทพวนของนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ นายพจน์ ได้มอบบ้านและที่ดินให้แก่กรมศิลปากร จึงได้ปรับปรุงเรือนไทพวน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรหลุมขุดค้นมนตรีพิทักษ์และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทพวน บ้านไทพวนได้รับรางวัลพระราชทานด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :326