หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > เมืองกระบี่ > ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่เขต 4 (กระบี่)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่เขต 4 (กระบี่)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่เขต 4 (กระบี่)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่สำหรับแสดงสัตว์น้ำ ปลาทะเลสวยๆ เต่าทะเลเท่านั้นยังเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ เพื่อเพาะเลี้ยงและจำหน่ายรวมทั้งส่งออก ศูนย์วิจัยมีผลงานการวิจัยต่างๆ มากมายอย่างมีปลาการ์ตูนเป็นจุดเด่นของที่นี่หลังจากที่ได้พยายามวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนและเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกร จนสามารถเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนได้ถึง 13 สายพันธุ์เป็นแห่งแรกของไทย
การเดินทาง :  จากตัวเมืองกระบี่ ไปตามถนน กระบี่-สุสานหอยฯ ประมาณ 16กิโลเมตรเป็นพื้นที่อยู่ติดกับสุสานหอย75ล้านปีและมีที่ทำการ ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :522