เกาะตะละเบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะตะละเบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.61
longitude :  99.15
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การเดินทาง :  เดินทางทางน้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :369