วัดเกยไชยเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกยไชยเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.87
longitude :  100.30
รายละเอียด :  ที่ตั้งหมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ มีองค์เจดีย์พระบรมธาตุ และพระบรมธาตุทรงลังกา และผังเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ซึ่งไหลมารวมกันและไหลไปบรรจบกับแม่น้ำที่อำเภอเมือง และเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ประวัติไอ้ด่างเกยไชย คือชื่อของจรเขเฉพาะหัวยาว 2 เมตร เป็นจรเข้อันธพาลและเจ้าชู้ท่าไหนมีสาว ๆ เล่นน้ำมักจะแสดงอาการเจ้าชู้เสมอ
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางนครสวรรค์-ชุมแสง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร และวิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลชุมแสง และเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เข้าสู่วัดเกยไชยเหนือประมาณ 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :103