ถ้ำดอกบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำดอกบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 มีระยะทางห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ประมาณ 19 กิโลเมตร ในการเดินทางต้องเดินทางด้วยเท้าเส้นทางค่อนข้างลำบาก ภายในถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมีหินงอกหินย้อยคล้ายกับดอกบัว
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :84