วัดหัวถนนใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหัวถนนใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดหัวถนนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  ทางรถตามแผนที่

จำนวนผู้เข้าชม :470