หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > สันทราย > วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังปลาบ้านท่าทุ่ม-ยางพระธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  เขตติดต่อระหว่างบ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย และบ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053343600
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำกวง
การเดินทาง :  ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย,เลี้ยวขวาแยกเม่กวง,เลี้ยวขวาแยกท่ารั้ว ประมาณ 1.5 กม.,เลี้ยวขวาเข้าบ้านท่าทุ่ม

จำนวนผู้เข้าชม :796