หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหัวสะพาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านหัวสะพานเป็นหมู่บ้านที่ผลิตผ้าไหม มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ผ้าซี่นตีนไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ จ.บุรีรัมย์
การเดินทาง :  บ้านหัวสะพาน ตั้งอยู่ริมถนน เส้น พุทไธสง-พยัคฆ์ฯ โดยเดินทางออกมาจากอ.พุทไธสงมาทาง อ.พยัคฆ์ฯ ประมาณ 6 กม. ทางเข้าหมู่บ้านอยู่ตรงข้าม หมวดแขวงการทาง

จำนวนผู้เข้าชม :491