หลักศิลาจารึก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลักศิลาจารึก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 ตำบลคอนกาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -หลักศิลาจารึก อายุ 1029 ปี ขุดพบจำนวน 2 แผ่น ที่บริเวณบ้านนางเบี่ยง พลแหง หมู่ 8 ตำบลคอนกาม มีลักษณะสมบูรณ์ -
การเดินทาง :  1. ออกจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ มาเส้นทางบ้านหนองหญ้าลาด ตรงมายังบ้านแก้ง แยกบ้านดอนไม้งาม แยกไฟแดงเลี้ยวขวา ประมาณ 4.5 กม. 2. ออกจากตัวจังหวัดมาเส้นตำบลน้ำคำ ผ่านบ้านผักขะ แยกไฟแดงอำเภอยางชุมน้อย เลี้ยวซ้าย ตรงมา ประมาณ 4 กม. 3. ออกจากตัวจังหวัด แยกไฟแดงกันทรารมย์เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านละทาย ผ่านแยกไฟแดงยางชุมน้อย ตรงมาประมาณ 4 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :281