หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > หนองคาย > ศรีเชียงใหม่ > ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สมาชิกฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
การเดินทาง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :138