หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > หนองคาย > ศรีเชียงใหม่ > หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านของชาวไทพวน มีวิถีวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้ กิจกรรมการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
การเดินทาง :  หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

จำนวนผู้เข้าชม :393