รอยพระพุทธบาทโนนสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาทโนนสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเหล็ก หมู่ 5 ต.หนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ที่รอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งเดิมเป็นต้นมะม่วงใหญ่ มีจอมปลวกและมีรอยประทับอยู่บนต้นมะม่วง หลวงพ่อพระครูภาวนาประสูต (สิงห์ สุธรรมโม) จึงคิดสร้างมณฑปครอบสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้ลูกหลานได้ กราบไหว้บูชา ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากอำเภอรัตนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :58