วัดพรหมมาสตร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพรหมมาสตร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมมาสตร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.80
longitude :  100.61
รายละเอียด :  ชื่อเดิมวัดสามจีน
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :795