หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > งานประเพณีปีใหม่เมี๋ยน
งานประเพณีปีใหม่เมี๋ยน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีปีใหม่เมี๋ยน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 ต.ท่าวังผา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานประเพณีปีใหม่เมี๋ยน บ้านท่าวังผา 3 หมู่ที่ 7 จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเดือนธันวาคม
การเดินทาง :  บ้านบ้านท่าวังผา 3 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :486