หน้าแรก > ภาคเหนือ > น่าน > ท่าวังผา > ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 ต.ท่าวังผา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา
การเดินทาง :  ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :481