ถ้าเขาเบิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้าเขาเบิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ที่ตั้งของถ้ำบางเบิดอยู่ในเขาบางเบิดในฝั่งเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปัจจุบันถ้ำบางเบิดไม่มีหน่วยงานใดควบคุมดูแลอยู่ จึงไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางอย่างสะดวก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใจรักการผจญภัยอย่างแท้จริง การที่จะเข้าไปเที่ยวเดินสำรวจชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำบางเบิดนั้น จะต้องทำการติดต่อหาไกด์ที่ชำนาญเส้นทางมาเพื่อเป็นคนนำทาง เพราะถ้ำในเขาบางเบิดนั้นมีอยู่หลายถ้ำ เท่าที่ทราบคือจะมีประมาณ 3 ถ้ำแต่ถ้ำที่พอจะเข้าไปชมได้โดยไม่ลำบากนักจะมีอยู่เพียงถ้ำเดียว ส่วนอีก 2 ถ้ำจะมีน้ำภายในถ้ำ ทำให้การเดินทางเข้าไปยากลำบาก และนอกจากถ้ำหินงอกหินย้อยแล้ว ที่เขาบางเบิดยังมีถ้ำที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสมาธิ และศาลแม่แก่ ซึ่งชาวบ้านบางเบิดให้ความเคารพนับถือ เป็นยังศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านบางเบิด โดยมีตำนานเก่าแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยโบราณภายในถ้ำสมบัติเป็นที่ฝังเก็บสมบัติของพระยาท้าวแสนปม ผู้ที่หล่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยภายในถ้ำจะเต็มไปด้วยเครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องทอง ถ้วย ชาม หม้อ ไห เมื่อเวลาชาวบ้านมีงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานศพ ชาวบ้านก็จะไปขอยืมถ้วย ยืมชาม จากแม่แก่ในถ้ำบางเบิด และเมื่อเสร็จงานก็จะนำมาคืนโดยวางไว้ที่เดิมภายในถ้ำ แต่เมื่อมีชาวบ้านบางส่วนเห็นแก่ตัว ไม่ยอมนำถ้วยชามที่ยืมไปมาคืนหรือคืนไม่ครบ จึงทำให้แม่แก่ไม่พอใจ บันดาลให้หินงอกหินย้อยลงมาปิดทางเข้าถ้ำที่เป็นถ้ำสมบัติ จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านบางเบิดหรือชาวประมงที่จะออกทะเล จะต้องขอพรจากแม่แก่ก่อนที่จะออกไปทะเลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
การเดินทาง :  จากกรุงเทพ ขับตรงมาตามถนนเพชรเกษม ผ่านจังหวัดเพชรบุรีก็จะถึงจังหวัดประจวบ จนมาถึงอำเภอบางสะพานน้อยให้มองสังเกตุกิโลเมตรระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 411 ถึง 412 ให้สังเกตทางแยกเลี้ยวซ้าย แล้วตรงเข้ามา โดยเส้นทางจากถนนเพชรเกษม ถึงบางเบิดรีสอร์ทจะมีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร เมื่อขับถึงหน้าวัดห้วยสัก ให้ขับอ้อมข้ามทางรถไฟ ผ่านตลาดห้วยสัก ผ่านสามแยกบ่อไพและสี่แยกหนองหัดไทย จนมาถึงหาดบางเบิด ให้สังเกตระหว่างทาง จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะทุกๆ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :311