มัสยิดรายา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดรายา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนบวรวิถี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.70
longitude :  101.62
รายละเอียด :  มัสยิดรายา หรือมัสยิดเก่าตั้งอยู่ถนนลูกเสือ ติดเขาสลินดงบายู ในเนื้อที่ 2 ใน 3 งาน 48 วา สร้างเมื่อปี 2428 โดยสถาปนิกชาวชวา และชาวท้องถิ่น ใช้เวลาสร้าง 1 ปี ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกของเมืองสายบุรี ลักษณะตัวอาคารมัสยิด เป็นสี่เหลี่ยมหลังคามี 3 ช่วง ช่วงที่ 1,2 หลังคาทรงปันหยา(ลีมะ) ปูด้วยกระเบื้องเล็ก ช่วงที่ 3 เป็นส่วนที่จะต่อเติมจากช่วงที่ 1 จะมีโดมเล็ก ๆ ยอดบนสุดจะเป็นแก้วกลม และด้านขวาจะเป็นระเบียง หลังคากระเบื้องดินเผา ผนังฉาบปูนเปลือกหอย
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปัตตานี-อ.สายบุรี เป็นระยะทางประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่ถนนบวรวิถี ชุมชนวังเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

จำนวนผู้เข้าชม :338