ท่าน้ำเกษมสำราญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าน้ำเกษมสำราญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ท่าน้ำเกษมสำราญเป็นจุดชมวิวที่เป็นธรรมชาติมีท่าน้ำสำหรับเล่นน้ำอาบน้ำ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาแก้ว ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดอากาศดีที่สุดของประเทศ
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถโดยสารนคร-จันดี และนคร-เขาแก้ว หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :394