น้ำตกชื่นชีวิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกชื่นชีวิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 2016 วังสะพุง - หล่มสัก หมู่ที่ 8 บ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม :372