วัดถ้ำพญาช้างเผือก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดถ้ำพญาช้างเผือก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 เป็นวัดที่ตั้งอยู่เชิงเขา มีศาลาการเปรียญตั้งอยู่บนภูเขา มีถ้ำที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :324