ธาตุพระบุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธาตุพระบุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดสระแคน ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.88