เดอะโคโค่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เดอะโคโค่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นร้านขายของฝาก
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอเมืองไปถึงเดอะโคโค่โดยประมาณ 24 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :458