ไร่ดาวเด่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ดาวเด่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  115 ม.2 ตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท ที่พักสำหรับจัดกิจกรรมสัมมนา ประชุมนอกสถานที่ หรือค่ายพักแรม ด้วยบรรยากาศของท้องทุ่งเขียวขจี ขุนเขา และธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงามของอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
การเดินทาง :  อยู่ใน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ห่างจากโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 500 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกมวกเหล็ก 2.7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 9.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :401