วัดมิคคาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมิคคาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านอีเก้ง ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางความงามของสถาปัตยกรรมไทย ภายในวัดประกอบด้วยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางต่างๆ โบสถ์ วิหาร ศาลาโรงฉันไม้แบบโบราณ และมีความร่มรื่น สงบเงียบ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 955 กรุงเทพฯ- โขงเจียม หรือรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร ตามถนนเส้นทางพนา - สว่างใต้

จำนวนผู้เข้าชม :61