อ่างเก็บน้ำช้างแรก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำช้างแรก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  105.23
longitude :  105,024.00
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศน์สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมของชุมชนชาวตำบลช้างแรกและใกล้เคียงจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทแหล่งน้ำจืดที่มีชื่เสียงแห่งหนึ่งของอำเภอบางสะานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การเดินทาง :  บนถนนสายเพชรเกษมผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกมีเส้นทางถนนคอนกรีตลาดยาวจนถึงอ่างเก็บน้ำซึ่ตั้งอยู่บริเวรณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก

จำนวนผู้เข้าชม :331