สวนสาธารณะโนนหนองเลิง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะโนนหนองเลิง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042202444
latitude :  17.88
longitude :  103.83
รายละเอียด :  โนนหนองเลิง ตั้งอยู่ในบริเวณหนองเลิง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 3,065 ไร่ มีปริมาณความจุของน้ำ ประมาณ 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของปลาน้ำจืดหลายชนิด โดยปัจจุบันเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงเกิดเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถทำให้เกิดสมดุลทางธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรบนบกและในน้ำ เช่น สวนป่า ต้นไม้ ปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ นกรวมถึงสัตว์อื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้โดยยานพาหนะส่วนบุคคล และรถรับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :216