น้ำตกปากราง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกปากราง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.คลองทรายขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่มีป่าสมบูรณฺ์ทั้งต้นไม้และน้ำและยังมีปลาหวดอีกมากมาย
การเดินทาง :  ใช้ถนนเพชรจากสี่แยกเอเซียมาทางทิศตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4122 ที่บ้านคลองหมวย อำเภอศรีนครินทร์ ถนนหมายเลข 4122 ซึ่งเป็นถนนลาดยางเชื่อมโยงระหว่าง อำเภอศรีนครินทร์ถึงอำเภอตะโหมด มีความยาวผ่านตำบลคลองทรายขาว 7 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อผ่านคลองทรายขาวจะตั้งอยู่หมู่ที่ 2

จำนวนผู้เข้าชม :350