สนามฟุตบอลและฟุตซอล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สนามฟุตบอลและฟุตซอล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056274522
latitude :  15.71
longitude :  100.18
รายละเอียด :  บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ อยู่ในท้องที่สามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ กลางบึงมีตำหนักแพที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน
การเดินทาง :  1. จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข A1 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข A32 เลี้ยวขวาหลัก กม.ที่ 235 ใช้เส้นทางสายนครสวรรค์ - ชุมแสง ทางหลวงหมายเลข 225 ประมาณ 7 กม. ถึง อบต.แควใหญ่อยู่ด้านซ้ายมือและมีทางแยกขวาเข้าสู่บึงบอระเพ็ด 2. จากตัวเมืองนครสวรรค์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3001 สายนครสวรรค์-ท่าตะโก ประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก 4 กิโลเมตร ถึง อุทยานนกน้ำ หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :459