ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.99
longitude :  103.10
รายละเอียด :  ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ เป็นสถานที่รวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย นิทรรศการที่จัดแสดงมีหลากหลายหัวข้อ อาทิ แหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ช้างกับส่วย ศาสนาและความเชื่อ ผ้าและวิถีชีวิต ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ และวิถีชีวิตชาวบุรีรัมย์ เช่น ลักษณะภายในครัวเรือน เครื่องมือในการทำมาหากิน และเครื่องดนตรีอีสาน เป็นต้น เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30?16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร. 0 4461 1221 ต่อ 159 (ไม่เสียค่าเข้าชม) https://www.facebook.com/accbru
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนจิระ ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ทางรถเมล์ประจำทาง สาย 1 ลงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางรถไฟ นั่งรถรับจ้าง รถสามล้อ หรือรถเมล์ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :508