ศาลเจ้าพ่อผาแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อผาแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเชียงแหว หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.18
longitude :  103.00
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวหมู่บ้านเชียงแหวและหมู่บ้านใกล้เคียง
การเดินทาง :  เดินทางมาลงที่ บขส.กุมภวาปี และเหมารถมาลงที่หมู่บ้านเชียงแหว

จำนวนผู้เข้าชม :338