ศาลเจ้าพ่อพญาขอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อพญาขอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลเชียงแหว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.18
longitude :  103.01
รายละเอียด :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเคารพสักการะกราบไหว้ของชาวตำบลเชียงแหวและตำบลใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ภายในเทศบาลตำบลเชียงแหว
การเดินทาง :  เดินทางมาลงที่ บขส.กุมภวาปี และเหมารถมายังเทศบาลตำบลเชียงแหว

จำนวนผู้เข้าชม :342