[บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  [บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.73
longitude :  103.23
รายละเอียด :  เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาดูนบูชา ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาที่สำคัญของชาวนาดูน ได้แก่ ในงานบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน งานประเพณีสงกรานต์ และงานที่เป็นมงคลต่างๆเป็นต้น
การเดินทาง :  เดินทางจากสำนักงานเทศบาลตำบลนาดูนไป ทางทิศเหนือ ผ่านหมู่ 2 บ้านหนองโง้ง ประมาณ 3 กิโลเมตร ตามป้ายบอกทาง

จำนวนผู้เข้าชม :418