หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > กุมภวาปี > วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)
วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสวนมอญธรรมมาราม(วัดป่าพระแมว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสวนมอญ หมู่ที่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.22
longitude :  103.01
รายละเอียด :  วัดสวนมอญธรรมารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดป่าพระแมว แต่เดิมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการขุดพบวัตถุโบราณภายในอุโมงค์เล็กๆ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  จาก บขส.กุมภวาปี เหมารถมาลงยังบ้านสวนมอญ ตำบลเชียงแหว

จำนวนผู้เข้าชม :333