วิหารท่านพ่อใย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิหารท่านพ่อใย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่างที่ว่าการอำเภอมะขาม กับ หนองตาพอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วิหารท่านพ่อใย ความเป็นมา เนื้อที่อันเป็นที่ตั้งเดิมของวัด โดยประมาณ 7 ไร่ 10 วา อันเป็นที่ดิน ของ นายอาด นางกลั่น ซึ่งมีจิตเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา จึงได้อุทิศที่ดินนี้เพื่อสร้าง สำนักสงฆ์ โดยพระมิตร ธมฺมโชติ แห่งวัดท่าหลวงล่าง พร้อมด้วยนายอาด นางกลั่น และทายกทายิกา ได้มีศรัทธา ช่วยกันสละทรัพย์ และกำลังกายจัดสร้างสำนักสงฆ์ขึ้น เมื่อ พ.ศ.2401 ในระยะแรก ยังไม่มีอุโบสถทำสังฆกรรม จึงได้ เริ่มสร้างอุโบสถ เมื่อ พ.ศ. 2404 ได้สร้างอุโบสถอิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องและสร้างพระประธาน (ปางสมาธิ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาต ที่ วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438
การเดินทาง :  สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง เมื่อถึง บ.ข.ส. จันทบุรี นั่งรถเมล์สาย จันทบุรี-สระแก้ว จันทบุรี-บุรีรัมย์มาลงที่สามแยกทางเข้า อำเภอมะขาม เดินเข้าวัดมะขาม ระยะทางประมาณ 300 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :354