ประตูจุฬาลงกรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประตูจุฬาลงกรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บริเวณคลองรังสิต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.98
longitude :  100.61
รายละเอียด :  ?บริษัทแลคูนาสยาม? (บริษัทขุดคลอง) ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕) สร้างทำนบเป็นประตูน้ำขึ้น 2 ตำบล คือ ตำบลใกล้คลองเปรมประชากร ทางออกแม่น้ำเจ้าพระยาแห่ง 1 ตำบลใกล้คลองศีรษะกระบือทางออกแม่น้ำเมืองนครนายกแห่ง 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธีเปิด ลำคลองนี้ เป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 (รัตนโกสินทร์ศก 115) และทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกนามประตูน้ำ ในพระบรมนามาภิธัยว่า ?ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์? ส่วนทำนบประตูน้ำที่ใกล้กับคลองศีรษะกระบือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ทรงเปิดแพรที่กั้นประตูน้ำเป็นพระฤกษ์แล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกนามประตูน้ำในพระนามาภิธัย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นั้นว่า ?ประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี?
การเดินทาง :  ประตูจุฬาลงกรณ์ ถนนเลียบคลองรังสิต

จำนวนผู้เข้าชม :367