หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เชียงม่วน > จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน
จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตติดต่ออำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา และอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวอำเภอเชียงม่วน เป็นจุดแวะพักเพื่อดูวิวอำเภอเชียงม่วน
การเดินทาง :  จากอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประมาณ 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :453